Hoe werkt een life coach? 

Na een eerste intakegesprek, waarin de basis wordt gelegd voor een vertrouwensrelatie, verruimen we onze blik en gaan we op zoek naar onderliggende inzichten.

 

Als coach help ik jou bij het ontwikkelen van een ‘helicopterview’ over je persoonlijke situatie door middel van relevante vragen en met behulp van verschillende coachingtechnieken. Hierbij worden de verschillende levensdomeinen respectvol onder de loep genomen. De coaching is doel- en resultaatgericht. Ik werk hierbij op maat van elke coachee.

Hoe werkt een stress- & burnout coach? 

We werken met de gestructureerde en evidence-based coachingaanpak waarvan een achtstappenplan de rode draad vormt.

 

Het vraagt een actieve houding van jou als coachee, want jij bepaalt het onderwerp, het doel en het ritme van de coaching.

Zo word je gestimuleerd om je eigen antwoorden te vinden en je uw eigen beslissingen te nemen.